מידע חיוני לשעת הצורך

שירותי גרירה וחילוץ:

שגריר 

8888 *

דרכים 

2008 *

איילון

6677 *

 

ביטוח נסיעות לחו"ל:

מוקד חירום  פספורטכארד למבוטחים השוהים בחו"ל הפועל  24/7 – *9912 או בנייד באמצעות WhatsApp בלבד >>

 050-668-7695

מוקד חירום  הראל למבוטחים השוהים בחו"ל, הפועל 24/7 –03-7547030