יש להיכנס לאתר חברת הביטוח על מנת לצפות ברשימה המעודכנת של מוסכי ההסדר.