קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה תוכנית חיסכון לטווח בינוני  המעסיק והועבד (או העצמאי )מפריש סכום חודשי המנוהל למסלול השקעה כלשהוא המניבה תשואות ומקנה הטבות במס.

העברת הצבירות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, אינן פוגעות בותק או בזכויות ומשפרות את התשואות שלך באופן משמעותי.

קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון כללי לטווח בינוני – האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

 • הסכומים והרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות פטורים ממס הכנסה בכפוף למספר תנאים (ראו בהמשך פטור ממס הכנסה).
 • מאחר שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום 6 שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון (פטור ממס) גרידא שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות.

שימו לב

רכיבי השכר מהם תחושב ההפקדה לקרן ההשתלמות נקבעים בהסכם העבודה הקיבוצי או בהסכם בין העובד למעסיק. עם זאת, לצורך חישוב הטבת מס הכנסה מתייחסים לשיעור ההפקדות מתוך השכר ברוטו ללא שעות נוספות וללא החזר הוצאות, (ראו בהמשך פטור ממס הכנסה).

מי זכאי?

עובדים שכירים

 • הפרשת המעסיק לקרן השתלמות אינה מחויבת על פי חוק, אולם קיימים הסכמים קיבוצים וצווי הרחבה במגזרים שונים המחייבים מעסיקים להפריש לקרן השתלמות.
 • עובד שכיר שמעסיקו אינו מחויב לבצע הפרשות לקרן השתלמות, אינו יכול לפתוח בעצמו קרן השתלמות.
 • עובד שבמקביל לעבודתו כשכיר הוא גם עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור) יכול לפתוח קרן השתלמות כעובד עצמאי.
 • עובדי קבלן (חברות כוח אדם) –
 • אם במקום העבודה המעסיק חייב להפריש כספים עבור קרן השתלמות לעובדיו הישירים, גם עובד קבלן זכאי להטבה זו, 6 חודשים אחרי התקופה שנקבעה בהסכם הקיבוצי עבור העובדים הישירים.
 • אם עובד הקבלן היה זכאי להפרשה לקרן השתלמות אצל מעסיק מסוים והועבר למעסיק בפועל אחר, אשר מחויב אף הוא להפריש כספים לקרן השתלמות של עובדיו הישירים, תמשיך חברת כוח האדם להפריש את הכספים לקרן ההשתלמות של העובד, בלא צורך בתקופת המתנה נוספת. הכספים יועברו לאותה קרן השתלמות, אך העובד יהא רשאי לבקש מהחברה, בכתב, לעבור לקרן ההשתלמות שבה נצברים כספי שאר עובדי המעסיק בפועל.
 • עובדי חברות ניקיון ותחזוקה – קבלני שירותים בתחום הניקיון והתחזוקה חייבים להפריש כספים עבור קרן השתלמות לעובדיהם. החובה קיימת החל מאוקטובר 2014 במגזר הפרטי, והחל מספטמבר 2013 במגזר הציבורי. למידע נוסף ראו קרן השתלמות לעובדי חברות ניקיון ותחזוקה.
 • עובדי שמירה ואבטחה – עובדים המועסקים בחברות שמירה ואבטחה זכאים לקרן השתלמות. במגזר הפרטי זכאים עובדי שמירה ואבטחה לקרן השתלמות החל מנובמבר 2014, ובמגזר הציבורי – החל מספטמבר 2013. עובדים בחברות המעניקות שירותי אבטחה לטיולים זכאים לקרן השתלמות החל ממשכורת מרץ 2015. למידע נוסף ראו קרן השתלמות לעובדי שמירה ואבטחה.
 • עובדי הוראה (מורים וגננות) – מורים וגננות החברים באחת מקרנות הייעודיות לעובדי הוראה זכאים להפרשות מוגדלות לקרן השתלמות. למידע נוסף ראו קרן השתלמות לעובדי הוראה.

עובדים עצמאים

 • הפרשות עובד עצמאי לקרן השתלמות תלויה ברצונו בלבד, והוא זכאי להטבות מס בגין הפרשות אלה עד לתקרה.

 

נשמח לעמוד לרשותך במתן מידע.