עסקים וסיכונים מיוחדים

תחום ביטוח העסק הינו תחום ביטוח מורכב , המשלב בתוכו אפשרויות רבות לכיסוי ביטוחי תחום זה מצריך הכרת העסק תחום פעילות בדיקת הכיסויים הביטוחים הנדרשים לעסק ,אנו המקצועיים בתחום ניתן פתרונות מתאימים לבית העסק שלך.

הכיסויים הנפוצים בעסק המוכרים בדרך כלל הם:

 1. ביטוח למבנה העסק – לפי חישוב ערך המבנה
 2. ביטוח תכולת העסק –מתחלק בדר"כ ל –ריהוט וקבועות, ציוד וכלי עבודה,מלאי עסקי ואו\ תכולה
  אחרת,
 3. ביטוח צד ג –סעיף זה מכסה נזקי גוף ורכוש לצד ג
 4. ביטוח חבות מעבידים- נרכש בדר"כ עפ"י מספר עובדים, ניתן גם באופן אחר .

כיסויים נוספים הניתנים לרכישה בביטוח העסק

 1. ביטוח אובדן רווחים
 2. ביטוח אחריות המוצר
 3. ביטוח ציוד אלקטרוני
 4. ביטוח סחורה בהעברה

קיימים ביטוחים נוספים לעסקים

 1. ביטוח אחריות מקצועית
 2. ביטוח לעבודות קבלניות
 3. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים שבפוליסה.

כבעל עסק עליך להתמודד עם שלל סיכונים ביטוחיים אליהם אתה חשוף.
עריכת פוליסת ביטוח תאפשר לך להתרכז במשימות העסקיות שלך ותין לך את השקט הנפשי הדרוש לכך.