ביטוח עובדים זרים - מבית הראל

עובדים בעלי אזרחות זרה, הבאים לעבוד בישראל, זקוקים לכיסוי רפואי מקיף, על מנת להבטיח את המשך יכולתם להתפרנס, ואת הוצאותיהם הרפואיות.

החוק מחייב את מעסיקיהם של עובדים בעלי אזרחות זרה לדאוג לביטוח רפואי עבורם.

פוליסת הביטוח הרפואי לעובדים זרים בישראל מבית הראל חברה לביטוח, מספקת את ההגנה הרפואית הנדרשת על פי חוק.

האחריות שלך לבריאות עובדיך, אינה זרה לנו.

כיום, במשקי בית רבים מועסקים עובדים זרים העובדים בעבודות שונות. עובדים זרים אינם תושבי ישראל ולכן אינם זכאים לביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח הבריאות הממלכתי.

לפיכך, המעסיק מחויב ע"פ חוק לבטח את העובד בביטוח רפואי באמצעות מבטח בעל רישיון בתוקף, עבור כל תקופת עבודתו. היקף הביטוח דומה לכיסוי הניתן לכלל אזרחי ישראל ע"פ חוק הבריאות הממלכתי .

 

תמצית כיסויי הפוליסה (בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים):

  • מימון הוצאות האשפוז בבית חולים ציבורי בישראל כולל הוצאות חדר מיון.
  • חדר ניתוח, שכר מנתח ורופא מרדים, טיפול נמרץ ותרופות בעת אשפוז .
  • כיסוי לבדיקות מעבדה, צילומי רנטגן, א.ק.ג , אנדוסקופיה, אולטרסאונד ובדיקות אחרות.
  • התייעצויות עם רופאים מומחים, מימון לרכישת תרופות שבסל הבריאות בבתי מרקחת בפריסה ארצית.
  • כיסוי לטיפולי חירום ועזרה ראשונה לבעיות שיניים ברשת מרפאות הסדר בפריסה ארצית.
  • מימון הוצאות העברת המבוטח באמבולנס ממקום האירוע לבית החולים.
  • במקרה של אובדן כושר עבודה: מימון כרטיס טיסה עבור המבוטח במידה ואינו מסוגל לעבוד עקב מחלה.
  • במקרה של נכות/ מוות מתאונה: פיצוי של – 10,000 $ .
  • הטסת גופה לארץ המוצא.

מוקד חרום ביקור רופא 24/7 – טלפון  1-800-414-422