ביטוח עובדים זרים - מבית הראל ומנורה

עובדים בעלי אזרחות זרה, הבאים לעבוד בישראל, זקוקים לכיסוי רפואי מקיף, על מנת להבטיח את המשך יכולתם להתפרנס, ואת הוצאותיהם הרפואיות.

החוק מחייב את מעסיקיהם של עובדים בעלי אזרחות זרה לדאוג לביטוח רפואי עבורם.

פוליסת הביטוח הרפואי לעובדים זרים בישראל מבית הראל חברה לביטוח, מספקת את ההגנה הרפואית הנדרשת על פי חוק.

האחריות שלך לבריאות עובדיך, אינה זרה לנו.

על מנת לקבל פירוט נוסף – אנא שלח לנו בקשה במייל ואנו נחזור אליך בהקדם.

מוקד ביקור רופא 24/7 – טלפון  6101*