למה צריך ביטוח דירה?

ביטוח מגורים היא "בית החם" בו אנו חיים מדי יום והיא "קן " אליו אנו חוזרים תמיד.

הבית הוא המקום החשוב ביותר עבורנו ובכדי לטפחו אנו משקיעים את מרבית משאבינו הכספיים וצוברים בו רכוש יקר ערכית וסנטימנטלית, הבית אמור להעניק תחושת בטחון למשפחה ולנו ולכן על מנת להשיג שקט נפשי וידיעה שביתנו ורכושנו מוגנים מפני נזקים ואסונות –עלינו לבטחם.

ניתן לבטח את הסעיפים הבאים:

ביטוח דירה

הביטוח יקנה לך הגנה מפני :

✔ שריפה

✔ פריצה

✔ גניבה

✔ רעידת אדמה ונזקי טבע

✔ נזקי צנרת

✔ נזקים למכשירי חשמל ועוד..

ביטוח מבנה

 ביטוח המכסה כל נזק שיגרם למבנה הדירה או הבית על פי הסיכונים המפורטים בפוליסה כגון:

✔ אש

✔ שטפון

✔ נזקי זדון

✔ נזקי טבע

✔ פריצה

✔ שבר תאונתי למשטחי שיש וכו'

ביטוח תכולה

ביטוח המכסה כל נזק שיגרם לתכולה על פי הסיכונים המפורטים בפוליסה כולל:

✔ נזקי פריצה ואו נזק בזדון

✔ ביטוח נזקי צנרת

✔ ביטוח רעידת אדמה ונזקי טבע

✔ ביטוח שרות תיקונים למכשירי חשמל.

ביטוח תכשיטים

הכיסוי לתכשיטים בפוליסה התיקנית הינו 10% מסכום ביטוח התכולה ועד ל 1% לכל פריט,  הכיסוי מכסה אירועים בתוך הדירה ולא מחוצה לה, ניתן להרחיב את ביטוח התכשיטים מעבר ל 10% מסכום ביטוח התכולה. כמו כן, ניתן להרחיב את הכיסוי גם מחוץ לדירה והכל כפוף להערכת התכשיטים מוקדמת.

 

ביטוח צד ג'

ביטוח שמטרתו להגן על המבוטח ובני משפחתו מפני תביעות צד ג' שנגרמו עקב
רשלנותו במהלך השימוש בדירה.

ביטוח חבות מעבידים

ביטוח שמטרתו להגן על המבוטח מפני תאונות עבודה של עובד משק הבית שנגרמו ו\או התפתחו במהלך העבודה.

מומלץ להזמין מעריך מקצועי שנשלח מטעם חברת הביטוח אשר יעריך את שווי התכולה כולל תכשיטים חפצי אומנות וכו'. (עלות המעריך היא על חשבון חברת הביטוח)