מידע למבוטח

מידע למבוטח:

רשימת רופאים

מוסכי הסדר:

     חברת הראל

      חברת איילון

      חברת הפניקס 

מידע חיוני למבוטח