קופת גמל

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך.

לכול עמית קופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו.

כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם לבקשת החוסך. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.

קופת הגמל הינה אפיק פנסיוני המוכר כהוצאה למס הכנסה, לשכירים ועצמאים.

קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה תוכנית חיסכון

העברת הצבירות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, אינן פוגעות בותק או בזכויות ומשפרות את התשואות שלך באופן משמעותי.

נשמח לעמוד לרשותך במתן מידע.

לפרטים נוספים, צרו קשר

Indicates required fields

Your Contact Information

Your Feedback