בתחום החסכון ארוך טווח קיימים שלושה מוצרים עיקריים, אשר מטרתם חיסכון לגיל פרישה:
  • - ביטוח מנהלים
  • - קרן פנסיה
  • - קופת גמל

לכל אחד מסוגי החסכונות קיימים מספר מסלולים, וניתן לבחור מוצר אחד במסלול מסוים או לשלב בין מספר מוצרים.

מהו ביטוח מנהלים ?

"ביטוח מנהלים"- תכנית חיסכון וביטוח פנסיוני שתנאיה מעוגנים בחוזה (הפוליסה). בדרך כלל העובד הוא המבוטח, והמעסיק הוא בעל הפוליסה. השותפים לחוזה הם המעביד, העובד וחברת הביטוח. 
בכל חודש מפרישים העובד והמעביד לחברת הביטוח את חלקם בתקציב הפנסיוני, באחוזים ממשכורת העובד כפי שנקבע בחוזה, והוא מהווה את הבסיס לביטוח המנהלים. 

מה תקבל בביטוח המנהלים ?

ביטוח המנהלים מורכב בד"כ משלושה רכיבים:

  • ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה 
  • ביטוח חיים- פיצוי במקרה פטירה
  • חסכון פנסיוני (הון או קצבה) לגיל הפרישה

מהי קרן פנסיה ?

קרן פנסיה מקנה לך קצבה חודשית מגיל הפרישה וכן קצבת שאירים, קצבת נכות על פי המסלול בו בחרת.
בניגוד לביטוח מנהלים קרן פנסיה אינה חוזה אישי אלא תוכנית בעלת ערבות הדדית בין כלל מבוטחיה המושפעת ישירות משינויים במשק.
הקצבה תחושב על פי "שכר המבוטח" במהלך שנות החברה ועל פי תקנון הקרן.

קופת גמל

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך.
לכול עמית קופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו.
כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם לבקשת החוסך. התשואה מחולקת בין עמיתי  הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.
קופת הגמל הינה אפיק  פנסיוני המוכר כהוצאה למס הכנסה, לשכירים ועצמאים.

קרן השתלמות:

קרן השתלמות הינה תוכנית חיסכון 
העברת הצבירות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, אינן פוגעות בותק או בזכויות ומשפרות את התשואות שלך באופן משמעותי.
נשמח לעמוד לרשותך במתן מידע.


 

לפרטים נוספים, צרו קשר

Indicates required fields

Your Contact Information

Your Feedback