ביטוח בריאות פרטי מקנה למבוטח הגנה פיננסית ושקט נפשי בעת קטסטרופות רפואיות ויכולת מימון שירותים פרטיים, בזמינות גבוהה, בארץ ובחו"ל, לצד יציבות הכיסוי הביטוחי, לאורך זמן, באמצעות חוזה ביטוח מחייב מבלי שלחברת הביטוח תהא יכולת לשנותו או לבטלו.

ביטוח בריאות מכסה השתלות, טיפולים מיוחדים בחול, תרופות שלא בסל, טיפולים מחליפי ניתוח, ניתוחים פרטיים ועוד.

סל הבריאות הינו סל רחב וראוי אך אינו נותן מענה מספק לצרכים מיוחדים, כדוגמת מחלות קשות והזדקקות לתרופות יקרות שאינן כלולות בסל. במקרים אלו, גם הביטוח הרפואי המשלים בקופות החולים, אינו נותן מענה מספק, היכול לשפר באופן משמעותי את הסיכוי להציל את החיים בעת הצורך. כאן נכנס הצורך בביטוח בריאות פרטי.

לצופים בסרטונים: אנו מתנצלים על התמונות הקשות אך לצערנו זהו המצב במדינתנו מטרתנו היא לתת מענה למצבים קשים אלה.

לפרטים נוספים, צרו קשר

Indicates required fields

Your Contact Information

Your Feedback